Facebook
  • Амейз Корпоративни Събития

  • +359 887 73 93 83

  • info@amaze.bgLogo Amaze

Портфолио обучения

За мениджмънт

ДВУДНЕВЕН МБА

Научете повече

МБА е една от най-високите образователни степени по мениджмънт, които се предлагат в елитните университети. Тя е конструирана така, че да запознае студентите с всички най-важни аспекти от бизнеса и да им осигури успешна кариера. Екипът на Амейз разполага с тренинг програма, която дава подробно представяне на основните аспекти от МБА обучение в рамките на два дни.

Екипна динамика

МОТИВАЦИЯ И СТРАСТ

Научете повече

Мотивацията и страстта са движещите сили на нашето темпо в постигането на поставените цели. Всеки успешен мениджър трябва да разбира това и да съумява да вдъхновява хората си. Необходимо е също служителите да знаят тези принципи, за да си осигурят добро общуване с колегите и безпроблемна работа в колектива.

Личностно развитие

КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ

Научете повече

Успешното общуване е задължително, когато са поставени високи цели. Елементите на доброто общуване не се ограничават до фактите и информацията, предавани чрез говора. Също толкова важни са невербалните знаци и способността да се слуша активно. Малко хора владеят наистина всички тези елементи.

Личностно развитие

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

Научете повече

Всички умения от съставяне на идеалната презентация до език на тялото, мимики, емоции, похвати за разпознаване на настроения, модериране и много други са ключови умения в реалния професионален живот. Това е една от най- практичните и важни теми за усвояване от всеки амбициозен човек.

За търговски екипи

ПРОДАЖБИ И ПРЕГОВОРИ

Научете повече

Продажбите и преговорите са в основата на успеха на всеки един бизнес. Консултантите и всички други служители, които работят директно с клиенти, държат в ръцете си бъдещите постижения на компаниите. Има много теории за продажбите и преговорите, но малко от тях доказано работят. Доверете се на тези, които са доказани на практика.

За мениджмънт

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Научете повече

„Времето е пари” е една от най-често използваните фрази в бизнес средите. Правилното планиране и осъществяване на задачите е ключ към своевременен и пълен успех. Постигането на добро планиране на времето е цяло пътешествие, съставено от съзнателни действия в една посока. Оптимизацията на ежедневните задачи, преценката на приоритетите, цялостният поглед над времето са ключови умения за всеки успешен професионалист.

За мениджъри

МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО

Научете повече

Добрият лидер и добрият мениджър играят ключови роли за успехa на всеки един работен екип, а същевременно и на цялата организация. Добрият лидер е силно информиран и разполага с нужните ресурси за разгръщането на човешкия потенциал във всяка една инициатива. Добрият мениджър комбинира лидерски качестви със своята позиция за постигане на максимални резултати в организацията.

Личностно развитие

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Научете повече

Под емоционална интелигентност се разбира способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, тези на друг човек или група хора. Това е нов раздел в психологията, но е с вече доказана важност и потенциал. Всяко едно общуване се осъществява между хора и емоциите са винаги фактор, независимо от опитите да се постигне пълна обективност.

За мениджмънт

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ

Научете повече

Пътят към успеха е осеян с разнообразни цели. Правилният им избор, планирането на стратегията по постигането им, конкретните действия и последвалата оценка са само част от процеса по поставяне на цели и покоряването им. Всеки един служител и мениджър е нужно да разбира този процес и да го прилага ефективно за постигане на максимални резултати от работата си.

Личностно развитие

КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ

Научете повече

Взимане на решения, базирани на факти, преценки и оценки, е постоянна практика във всяка една фирма. Хората, които взимат решения, е нужно да притежават добре развито критично мислене, за да свеждат лошите решения до минимум и да развиват успешно всеки един потенциален проект. Добре подготвеният професионалист има правилна преценка и рядко бърка в какво да вярва и в какво не.

Екипна динамика

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

Научете повече

Конфликтите са неминуема част от работата на всеки един екип. Разрешени правилно и своевременно, конфликтите могат да донесат много ползи за колектива и фирмата. Но оставени без внимание или третирани неправилно, конфликтите могат да бъдат пагубни.

За мениджмънт

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

Научете повече

Комплексното управление на стратегията на дадена организация е пътят, по който тя постига своите цели и реализира мисията си. Всеки успешен мениджър трябва да бъде добре запознат с отделните части на това управление: стратегическо планиране, формулиране на стратегията, реализация на стратегията и оценка.

Екипна динамика

ИНОВАЦИИ

Научете повече

Иновацията е движеща сила, способна да развие всеки един бизнес и да го направи лидер на пазара. Иновацията може да дойде от усилията и идеите на всеки един служител. Това е процес, който трябва да се поощрява, но също така и да бъде достатъчно познат и близък на служителите като концепция и методи, за да се превърне в част от работното ежедневие.

Екипна динамика

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП МЕЧТА

Научете повече

Хората са гръбнакът на всяка една компания. Но само обединени в ефективни екипи, тези костици се превръщат в здрава костна структура, която да поддържа компанията и да я придвижва напред. Атмосферата в екипа, сплотеността между отделните членове на групата, общата визия, личните интереси, конфликтите и много други елементи са приоритет на всеки мениджър.

За мениджмънт

ИЗКУСТВОТО ДА ДЕЛЕГИРАШ

Научете повече

Всеки е чувал изразът и “Сам войнът е войн”. В същото време, колективната работа е феномен, който доказано увеличава експоненциално резултатите от поставените задачи. Това е така, защото всеки се съсредоточава в това, в което е най-добър. Умението да делегираме е трудно постижимо, поради фактори като липса на време да предадем нашите знания и опит, притеснение от качеството на свършената работа от останалите и други. Но тези, които са усвоили това умение, успяват да репликират планираните успехи.

Личностно развитиe

ХУМОР

Научете повече

Понякога грешно се смята, че човек се ражда с определено чувство за хумор и не може да промени тази черта от характера си със съзнателни усилия. Имаме добри новини. Многократно в практиката наблюдаваме как едно обучение поднесено по правилния начин може да даде нужните практически умения, стратегии и методологии на участниците, така че да могат да използват силата на смеха или усмивката в аудиторията към постигане на своите цели.

Личностно развитиe

БИЗНЕС НЕТУЪРКИНГ

Научете повече

В бизнес средите не спираме да чуваме колко е важно човек да има правилните контакти и да знае как да ги използва. Други казват, че е важно да имаме много контакти. Независимо от точната формулировка, контактите са важни при всички положения. Освен количеството е важно и качеството им. Смело може да се твърди, че най-успешната практика за генериране на контакти и препоръки е именно бизнес нетуъркинга.

Личностно развитиe

ПРОСПЕРИТЕТ ПРИ СТРЕС

Научете повече

Всеки професионалист се сблъсква с различни нива на стрес в ежедневието си и начинът, по който се справя с него, обуславя успехите или трудностите. Има точно определени методи за справяне със стреса, които го превръщат от пречка в оръжие за дори по-висока ефективност и високи резултати.

Личностно развитиe

БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Научете повече

Някои ежедневни ситуации биха могли да бъдат смущаващи и да ни накарат да се чувстваме неловко, ако например се изисква знание и приложение на конкретен бизнес етикет, непознат за нас. Уменията в областта на бизнес етикета дават сериозно конкурентно предимство на всеки участник в среща, събитие, прием или дори неформално общуване с потенциален контакт. Независимо дали отсрещната страна познава етикета, доброто поведение оставя трайна следа.

За мениджмънт

ДА ОБУЧИМ ОБУЧИТЕЛИТЕ

Научете повече

Някои компании предпочитат да имат в екипа си служители, които да специализират в обучението на персонала на компанията. Тези хора е нужно да имат силна основа и отправна точка, за да постигат максимални резултати при изпълнение на задълженията си.

Модерни теми

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ И СПОРТ

Научете повече

В съвременния свят вече не са важни само конкретните бизнес умения и знания за общуването, презентирането, срещите и други. На все по-преден план излизат знания и умения за това да се поддържаме в добра форма, да се храним добре и да даваме пример с нашия начин на живот. Всичко това ни кара да се чувстваме добре, да имаме сили да се справяме с предизвикателствата и да бъдем уверени. Тези емоции идват изцяло от съзнанието и вътрешното усещане на човек и се постигат чрез здравословен начин на живот и спорт.

Модерни теми

ТЕОРИЯ НА ПРИВЛИЧАНЕТО

Научете повече

През последното десетилетие светът се развълнува около една идея, че всеки човек може да повлияе на съдбата си и физически да привлече онези успехи, които желае, стига да знае как. От Амейз синтезирахме примери, тактики и твърдения, както и няколко реално практически умения, които да постелят пътеката към успеха.